Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573
  • Αδαμαντία Κοροπούλη

    Η Αδαμαντία Κοροπούλη γεννήθηκε και ζει στη Χαλκίδα. Ολοκλήρωσε τις ακαδημαϊκές της σπουδές με διετή εκπαίδευση στο Cambridge Regional College for first training and skills το 2009 και την τριετή εκπαίδευση της στο Educational Ιnstitute Ιpokratios με ειδίκευση στο τομέα της λογοθεραπείας το 2010.

    Έκτοτε δούλεψε σε ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και νότιας Ευβοίας. Από το 2011 είναι μέλος της θεραπευτικής ομάδας στο κέντρο «Εν Λόγω Θεραπεία» ως λογοθεραπεύτρια. Ως μέλος και κλινικός συνεργάτης της ομάδας του κέντρου συμμετέχει στις ομαδικές και ατομικές θεραπευτικές εποπτείες του κέντρου καθώς και στις ομαδικές εποπτείες που πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση του Δρ. Βογινδρούκα Ιωάννη.

    Τέλος από το 2014 εκπαιδεύει και εποπτεύει φοιτητές. Έχει λάβει πλήθος μετεκπαιδεύσεων σε ποίκιλα λογοθεραπευτικά πεδία με ιδιαίτερη έμφαση στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμό. Είναι από τα πρώτα εξειδικευμένα μέλη στην Ελλάδα στη μέθοδο της «Εντατικής Αλληλεπίδρασης» (Good Practice Course – Ιntensive Interaction) σε παιδιά και εφήβους,. Επιπλέον, ειδικεύεται στις προσεγγίσεις Μakaton, Approach to Feeding, Teacch, Simata, καθώς και στη χορήγηση και ερμηνεία σταθμισμένων δοκιμασιών στην ελληνική γλώσσα (ενδεικτικά αναφέρονται το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας – ΠΛΑΣΗ, η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου – ΔΕΛ, η Δοκιμασία Πληροφοριακή και Γραμματικής Επάρκειας – Εικόνες Δράσεις, η Δοκιμασία Γλωσσικής Έκφρασης και Κατανόησης, κ.α.). Τέλος, το 2016, συμμετείχε και παρουσίασε κλινική παρατήρηση περιστατικού με την μέθοδο της Εντατικής Αλληλεπίδρασης στο Παγκόσμιο Συνέδριο Λογοθεραπείας.