Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

 • Γενικά

  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

  (SENSORY INTEGRATION)

  Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την ολοκλήρωση και αποκωδικοποίηση του αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Σε αντίθεση η δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι μια διαταραχή κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο και αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη, στην επεξεργασία της πληροφορίας και στη συμπεριφορά του ατόμου.

  Η Dr. A. Jean Ayres, εργοθεραπεύτρια,  ανέπτυξε τη γενική θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της θεραπείας μέσα από διάφορες μελέτες. Ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο οι διαταραχές στην αισθητηριακή επεξεργασία και η κινητική οργάνωση εμπλέκονται  στην καθημερινή λειτουργικότητα  και μάθηση του ατόμου.

  Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζεται κυρίως σε τρεις βασικές αισθήσεις, την απτική, την αιθουσαία και την ιδιοδεκτική. Η διασύνδεσή τους αρχίζει να σχηματίζεται πριν τη γέννηση και συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς το άτομο ωριμάζει και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Οι τρεις αισθήσεις δεν συνδέονται μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις υπόλοιπες αισθήσεις στον εγκέφαλο. Αν και οι τρεις αυτές αισθήσεις είναι λιγότερο γνωστές από την όραση και την ακοή είναι πολύ σημαντικές στη ζωή μας. Βασικά, μας επιτρέπουν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ποιοι είμαστε σωματικά, πού βρισκόμαστε  και τι συμβαίνει γύρω μας.

   

  Σε ποιους απευθύνεται

  Η μέθοδος της αισθητηριακής ολοκλήρωσης απευθύνεται κυρίως:

  • Σε βρέφη που έχουν γεννηθεί πρόωρα.
  • Στον αυτισμό και σε άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.
  • Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Εγκεφαλική βλάβη (είτε από ατύχημα είτε από εγκεφαλικό επεισόδιο).

   

  Συμπτωματολογία Αισθητηριακής Δυσλειτουργίας    

  Τα συμπτώματα που παρατηρούνται συνήθως είναι:

  • Υπερευαισθησία στο άγγιγμα, στην κίνηση, σε οπτικά ερεθίσματα και σε ήχους
  • Μειωμένη αντίδραση στο άγγιγμα, στην κίνηση, σε οπτικά ερεθίσματα και σε ήχους
  • Διάσπαση προσοχής
  • Κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα
  •  Ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό επίπεδο δραστηριοποίησης
  • Σωματική αδεξιότητα
  • Δυσκολία προσαρμογής σε αλλαγές καταστάσεων
  • Δυσκολία χαλάρωσης – ηρεμίας
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
  • Καθυστέρηση στο λόγο ή σε κινητικές δεξιότητες
  • Καθυστέρηση στη σχολική πρόοδο