Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573

Επαγ. Προσανατολισμός

  • Γενικά

    Απευθύνεται σε μαθητές, σπουδαστές καθώς και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διερευνήσει τους επαγγελματικούς του ορίζοντες. Τα πρότυπα προγράμματα, που εφαρμόζονται για την επιλογή επαγγέλματος, δεν περιορίζονται σε απλή διαπίστωση ενδιαφερόντων και κλίσεων. Προχωρούν σε βαθύτερη διερεύνηση και σύνδεση με την προσωπικότητα και το οικογενειακό περιβάλλον του ενδιαφερόμενου.