Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573

Λογοθεραπεία

 • Γενικά

  Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

  Όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στους παρακάτω τομείς θα ήταν καλό να ελεγχθεί η γλωσσική του ανάπτυξη από λογοθεραπευτή.

  •  Γλωσσική έκφραση

  18 μηνών: όταν το παιδί δεν επαναλαμβάνει συλλαβές και δεν έχει σχηματίσει τις πρώτες του λεξούλες

  2,5 ετών: όταν δεν φτιάχνει απλές προτάσεις και χρησιμοποιεί λιγότερες από 10 λέξεις

  3 ετών: όταν δε χρησιμοποιεί καθόλου ρήματα, επικοινωνεί με μεμονωμένες λέξεις και δεν το καταλαβαίνουν άτομα εκτός του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος

  4 ετών και άνω: όταν κάνει πολλά συντακτικά λάθη, το λεξιλόγιό του είναι περιορισμένο και συγκριτικά με τους συνομηλίκους του η ανάπτυξη του λόγου του έχει καθυστερήσει.

  • Γλωσσική κατανόηση

  Όταν 2,5 χρονών δεν κατανοεί ή εκτελεί απλές εντολές.

  Όταν δεν κατανοεί την άρνηση.

  Όταν δεν απαντά σε απλές ερωτήσεις.

  Όταν δεν αναγνωρίζει αντικείμενα και τη χρήση τους

  4 χρονών: όταν δεν κατανοεί και εκτελεί σύνθετες εντολές.

  •  Άρθρωση

  Η ομιλία του παιδιού πρέπει να γίνεται κατά 75% τουλάχιστον καταληπτή από ξένους περίπου στα 3 χρόνια.

  Σε ηλικία 4 ετών η ομιλία του παιδιού πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητή. Δύο φωνήματα μπορεί να μην αρθρώνονται σωστά – το «σ» και το «ρ».

  Σε ηλικία 5 χρονών όλοι οι ήχοι της ομιλίας πρέπει να ακούγονται καθαρά, εκτός από το «ρ» που, ίσως να δυσκολεύει ακόμα το παιδί.

  Δυσκολίες στην άρθρωση, λοιπόν, έχει το παιδί όταν οι ήχοι της ομιλίας δεν σχηματίζονται σωστά. Όταν το παιδί δυσκολεύεται στην άρθρωση αρκετών ήχων, η παρέμβαση είναι καλό να αρχίζει στην ηλικία των 3,5 ή 4 ετών, ενώ για τον ήχο «ρ» από την ηλικία των 5.

  • Επικοινωνία – Αλληλεπίδραση

  Η επικοινωνία χωρίζεται σε λεκτική και εξωλεκτική. Η  λεκτική είναι η χρήση του λόγου από κάποιον για να εκφράσει τις ανάγκες του και η εξωλεκτική επικοινωνία είναι η χρήση του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου ούτος ώστε κάποιος να μεταφέρει το μήνυμα που θέλει.

  Ως αλληλεπίδραση ορίζεται το «σχετίζεσθε» με τους άλλους. Νοιάζομαι, μοιράζομαι ιδέες, επιθυμίες, προσοχή.

  Όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να επικοινωνήσει τις ανάγκες του είτε με λεκτικό  τρόπο με δείξιμο και η συμπεριφορά του δείχνει να παρεκκλίνει από αυτή των συνομηλίκων του, υπάρχει ανάγκη περεταίρω αξιολόγησης. Επίσης, αν δυσκολεύεται στη τάξη και σε ομάδες της ηλικίας του ή στις σχέσεις του με συνομηλίκους, πάλι η εκτίμηση από έναν ειδικό θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις.

  •  Ροή της ομιλίας – ταχύτητα της ομιλίας

  Το παιδί παρουσιάζει Προβλήματα στη Ροή της Ομιλίας – Τραυλισμό όταν

  • Δυσκολεύεται να ξεκινήσει να μιλάει
  • Επαναλαμβάνει τις πρώτες συλλαβές των λέξεων
  • «κολλάει» κατά την παραγωγή συγκεκριμένων ήχων

  Διαταραχή στη ταχύτητα της ομιλίας – Ταχυλαλία έχουν τα παιδιά που

  • Μιλάνε πολύ γρήγορα, πολλές φορές χωρίς παύσεις
  • Η ταχύτητα με την οποία μιλάνε έχει σαν αποτέλεσμα η ομιλία τους να μην είναι πάντα κατανοητή
  • Οι λέξεις ακούγονται αλλοιωμένες και παραλείπουν καταλήξεις ή ακόμα και ολόκληρες λέξεις
  • Η αναπνοές που παίρνουν όταν μιλάνε είναι συχνές και μικρές
  • Ο λόγος τους, στο σύνολό του, χαρακτηρίζεται ακατάστατος και αυτό συνήθως μεταφέρεται και στα γραπτά.