Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573
Γενικά
Ψυχοθεραπεία
Λογοθεραπεία
Εργοθεραπεία