Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

  • Γενικά

    Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων απευθύνεται σε άτομα για τα οποία κρίνεται σκόπιμη μια σε βάθος θεραπευτική συνεργασία. Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ψυχικών και σωματικών διαταραχών, αλλά και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που θα βοηθήσουν το θεραπευόμενο να ελευθερώσει το νοητικό και συναισθηματικό του δυναμικό.

    H ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία μάθησης, η οποία βοηθά το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του και να χρησιμοποιήσει όλα τα εφόδια που διαθέτει στη ζωή του. Έτσι, με το να λογαριάζει όλες τις παραμέτρους κάθε γεγονότος και κάθε κατάστασης, μπορεί να υπολογίσει τις πιθανές επιπτώσεις των επιλογών του και με αυτόν τον τρόπο να κάνει τις πιο λειτουργικές για εκείνο επιλογές και αλλαγές.