Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573

Ψυχοθεραπεία Ζευγαριού

  • Γενικά

    Η θεραπεία ζευγαριού αποτελεί ένα νέο ισχυρό εργαλείο με μία εξελικτική θεώρηση στη διάθεση του ζευγαριού, ούτως ώστε να γίνει δυνατή η ομαλοποίηση διαφόρων δυσλειτουργιών που υφίστανται ανάμεσα στο ζευγάρι. Το ενισχυμένο αυτό μοντέλο θεραπείας στοχεύει κυρίως στην επικοινωνία αλλά και τη συμπεριφορά του ζευγαριού.

    Σκοπός είναι να έλθουν στην επιφάνεια κρυμμένα συμβόλαια και υπόγεια μηνύματα με αποτέλεσμα το ζευγάρι να απολαμβάνει ποιότητα στη σχέση του.

    Σημαντική είναι επίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων τέτοιων ώστε το ζευγάρι να μπορεί να προχωρήσει μόνο, να συνεχίσει να βιώνει το σύνθετο, αλλά και δυνητικά απέραντο ανταποδοτικό κόσμο των σταθερών σχέσεων.