Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573

Συμβουλευτική Γονέων

  • Γενικά

    Με ατομικές συναντήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια γονέων και ομάδες ευαισθητοποίησης, η συμβουλευτική γονέων προσφέρει γνώσεις και βιωματικές εμπειρίες, που βοηθούν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων της προσωπικής και οικογενειακής ζωής.

    Ειδικότερα για τους γονείς, η ψυχοθεραπεία μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τα παιδιά και τις δυσκολίες τους. Έτσι, ο ψυχοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να βρουν τρόπους καλύτερης αντιμετώπισης της συμπεριφοράς των παιδιών τους, με αποτέλεσμα να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και να υπάρχει καλύτερο κλίμα στην οικογένεια.