Τμήμα Παιδιών: 22210-26602
Τμήμα Ενηλίκων: 22210-73573
FAX: 22210-73573
  • Βασιλειάδου Σοφία

    Η Βασιλειάδου Σοφία σπούδασε Λογοθεραπεία στο Α. Τ. Ε. Ί. Ηπείρου. Το 2013 ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο κέντρο «Εν λόγω Θεραπεία»  και έκτοτε είναι μέλος της θεραπευτικής του ομάδας. Παράλληλα έχει αναλάβει παράλληλη στήριξη σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές σε δημόσια  πλαίσια.

    Έχει εκπαιδευτεί στις γλωσσικές αναπτυξιακές διαταραχές για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, στο πρόγραμμα  Palin Parent Child Interaction Therapy (PCI), στο πρόγραμμα της Εντατικής Αλληλεπίδρασης (Intensive Interaction), καθώς επίσης και στη χορήγηση και ερμηνεία σταθμισμένων δοκιμασιών στα ελληνικά. Ως μέλος και κλινικός συνεργάτης της θεραπευτικής μας ομάδας συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  και εξειδίκευσης με επόπτη τον δρ Βογινδρούκα Ιωάννη.

    Επίσης, εκπαιδεύεται πάνω σε διαταραχές της ροής ομιλίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας παρακολουθώντας εποπτείες και σεμινάρια του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού.